Työelämän vaikeat tilanteet

Koulutuksen sisältöä mm:
Esimies ja työyhteisön jäsenten erilainen oikeudellinen asema
Työnjohto-oikeus ja -velvollisuus
Alisuoriutuminen, päihteidenkäyttö, sairauspoissaolo oikeus, syrjintä, salassapitovelvollisuus, varkaus ja muut rikokset.

Työelämän vaikeat tilanteet


Päivämäärä

26 loka 2021

Aika

09:00 - 15:00

Hinta

250,00€