Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa

Lapsella on aina oikeus tulla kuulluksi asiassa, joka koskee häntä. Lapsen kuulemisessa on menty viime vuosina huimasti eteenpäin, silti osa sosiaalihuollon asiakkaana olevista lapsista kokee, ettei mielipidettä ole tosiasiassa kuultu saatikka edes kysytty. Lapsen oikeuteen tulla kuulluksi kuuluu eri toimijoiden velvollisuus kuunnella, kuulla ja antaa lapsen mielipiteen myös vaikuttaa päätöksiin.

Lapsella on myös oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista, kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa niihin – olla osallinen ja osallistua, kokea olevansa tärkeä omassa asiassaan. Kuulluksi tuleminen edellyttää siten, että lapsi saa häntä koskevassa asiassa tietoa ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti siten, että pystyy muodostamaan oman mielipiteensä. Kuulluksi tulemisessa ei ole alaikärajaa. Jo hyvinkin pienen lapsen mielipide tulee selvittää.

Koulutuksen tarkoituksena on tunnistaa sosiaalihuollon asiakkuuden aikana lapsen kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen perusteet. Tämän lisäksi koulutuksessa perehdytään lapsen itsemääräämisoikeuteen sekä lapsen tiedonsaantioikeuteen. Lastensuojelulaissa lapsen itsemääräämisoikeutta onkin viime aikoina vahvistettu.

Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa

 


Päivämäärä

28 syys 2021

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa 220€/hlö
Paikkoja vapaana kpl: 45
The Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa ticket is sold out. You can try another ticket or another date.