Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa

Lapsella on aina oikeus tulla kuulluksi asiassa, joka koskee häntä. Lapsen kuulemisessa on menty viime vuosina huimasti eteenpäin, silti osa sosiaalihuollon asiakkaana olevista lapsista kokee, ettei mielipidettä ole tosiasiassa kuultu saatikka edes kysytty. Lapsen oikeuteen tulla kuulluksi kuuluu eri toimijoiden velvollisuus kuunnella, kuulla ja antaa lapsen mielipiteen myös vaikuttaa päätöksiin.

Lapsella on myös oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista, kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa niihin – olla osallinen ja osallistua, kokea olevansa tärkeä omassa asiassaan. Kuulluksi tuleminen edellyttää siten, että lapsi saa häntä koskevassa asiassa tietoa ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti siten, että pystyy muodostamaan oman mielipiteensä. Kuulluksi tulemisessa ei ole alaikärajaa. Jo hyvinkin pienen lapsen mielipide tulee selvittää.

Koulutuksen tarkoituksena on tunnistaa sosiaalihuollon asiakkuuden aikana lapsen kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen perusteet. Tämän lisäksi koulutuksessa perehdytään lapsen itsemääräämisoikeuteen sekä lapsen tiedonsaantioikeuteen. Lastensuojelulaissa lapsen itsemääräämisoikeutta onkin viime aikoina vahvistettu.

Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa

 


Päivämäärä

25 loka 2021

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€