Kuntakonsernin riskien hallinta ja hyvä hallinto-ja johtamistapa

Koulutuksen tarkoitus on kuvata kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenille, hallinto- ja talousjohdolle, tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenille sekä toimitusjohtajille toimintamalli kuntakonsernin omistajaohjauksen, konsernivalvonnan sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan menettelyistä. Koulutus perustuu kuntalain omistajaohjauksen sekä osakeyhtiölain ja säätiölain säännöksiin.

Koulutuksen tavoitteena on havainnollistaa todellisten tapausesimerkkien avulla konsernijohdon ja tytäryhteisöjen vastuulle kuuluvan hyvän hallinto- ja johtamistavan (corporate governance) kehittyneitä käytäntöjä. Konsernivalvontaan liittyvien esimerkkien avulla käydään läpi konsernivalvonnan kohdealueita ja riskejä, toimenpiteitä ja työkaluja konsernivalvonnan tulokselliseksi järjestämiseksi ja siihen liittyvän selonteon laatimiseksi. Koulutuspäivän päätteeksi käydään läpi ilmoituskanava sääntelyn keskeiset näkökulmat ja velvoitteet.

Kuntakonsernin riskien hallinta ja hyvä hallinto- ja johtamistapa


Päivämäärä

15 joulu 2021

Aika

09:00 - 15:30

Hinta

250,00€