Kunnan toimielinten sähköiset kokoukset

Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö.** -uusi kokouskulttuuri -mahdollisuudet.** Valmistautuminen eri rooleissa.** Julkinen/suljettu kokous -osallistujan velvollisuudet.** Läsnäolo,** Yhdenvertainen ääni- ja kuvayhteys.** Asian käsittelyn vaiheet sähköisessä ympäristössä.** Esteellisyys.** Äänestys ja vaali.** Kokoustaidot.** Puheenjohtajan huolellinen työskentely -pj:n oikeudet ja velvollisuudet.** Sujuva kokous.**


Päivämäärä

03 joulu 2020

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

200,00

Kouluttaja

Pirjo Ala-Hemmilä