Katselmukset rakennushankkeessa

Rakennustarkastajien toivomuksesta järjestetään koulutus, jossa keskitytään erityisesti rakennushankkeen katselmuksiin.
Katselmusten pitämiseen liittyvä juridiikka tulee usein esiin rakennusprosesseissa. Mitä katselmuksia kunnan rakennusvalvonnan on pidettävä ja minkä suhteen jää harkinnan varaa?
Miten katselmuksessa toimitaan ja voiko katselmus pöytäkirjasta valittaa?
Kenen vastuulla ns. vapaaehtoiset katselmukset ovat?
Kenellä on oikeus olla läsnä katselmuksissa?
Voiko pidetystä tai pitämättä jääneestä katselmuksesta joutua vahingonkorvausvastuuseen?
Voiko pitämättä jääneestä katselmuksesta veloittaa enempää?

 

Katselmukset rakennushankkeessa


Päivämäärä

04 touko 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€

Kouluttaja

Susanna Ijäs, Lakimaa Oy