Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten riippumaton käsittely

Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida ilmoittajan suojelua koskevan sääntelyn tarkoitusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ilmoituskanavan perustamiseksi ja hallinnoimiseksi sekä ilmoitusten riippumattomaksi käsittelemiseksi ja tutkintojen suorittamiseksi.

Ilmoittajansuojelulain mukaan tarkoitus on luoda Suomeen järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Lain tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen lainsäädännön aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Koulutus on hyödyllinen kuntien ja kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja niiden tytäryhteisöjen johtamisesta ja valvonnasta vastaavalle johdolle, tarkastuslautakunnan jäsenille, hallinnon ja tarkastuksen asiantuntijoille sekä luottamushenkilöille.

Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten riippumaton käsittely


Päivämäärä

25 touko 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€