Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten riippumaton käsittely

 

 

Tausta

Tulevan ilmoittajansuojelulain tarkoituksena on luoda Suomeen järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla (valtio ja kunnat) on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Lain tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen lainsäädännön aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Hallituksen esitys annettaneen viikolla 38 / 2022.

Tavoite

Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida ilmoittajan suojelua koskevan sääntelyn tarkoitusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Koulutuksessa käydään läpi kuntaorganisaatioiden ja niiden tytäryhtiöiden näkökulmasta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ilmoituskanavan perustamiseksi ja hallinnoimiseksi sekä ilmoitusten riippumattomaksi käsittelemiseksi ja tutkintojen suorittamiseksi.

 

Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten riippumaton käsittely

 

 


Päivämäärä

16 maalis 2023

Aika

09:00 - 15:30

Hinta

240,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten riippumaton käsittely 240€ hlö +alv
Available kpl: 27
The Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten riippumaton käsittely ticket is sold out. You can try another ticket or another date.