Hallintosäännön oikeusvaikutukset kunnassa

Hallintosääntö kunnassa
hallintosäännön hyväksyminen ja voimaantulo
hallintosäännön muuttaminen
hallintosäännön vaikutukset kunnan tekemän sopimuksen sitovuuteen

Hallintosääntö toimivallan jakajana
viranhaltijan velvollisuus tuntea toimivaltansa rajat
delegoinnin rajat, Kuopion hallinto-oikeus 25.1.2013

Hallintosäännön suhde lainsäädäntöön
hallintosääntö vrt. viranhaltijalaki (KHO 2009:93)
hallintosääntö vrt. kuntalaki (Helsingin hallinto-oikeus 17.6.2020)

Hallintosäännön oikeusvaikutukset kunnassa


Päivämäärä

12 touko 2022

Aika

12:00 - 15:00

Hinta

220,00€

Kouluttaja

Susanna Ijäs, Lakimaa Oy