Esteellisyys kaavoituksessa

Esteellisyys kaavan valmistelussa

-lausunnon pyytäminen
-selvitysten hankkiminen
-kuuleminen asiantuntijana
-ns. kaavoituksen ohjausryhmät
-konsultin esteellisyys

Esteellisyys kaavapäätöksissä

-esteellisyys asemakaava päätöksissä
-yleiskaavat ja esteellisyys
-esteellisyys tuulivoimahankkeissa
-maanomistajan asema ja esteellisyys
-yhteisön hallintoelimen tai osuuskunnan jäsenyys
-yhtiön osakkeiden omistus ja esteellisyys

Oikeuskäytäntöä

KHO 2013:55/ Yleislausekejäävi
KHO: 2016:17/ Valtatien uusi linjaus

KHO: 2021:69/Tuulivoimaosayleiskaava/ Energiayhtiön hallituksen jäsen

Esteellisyys kaavoituksessa


Päivämäärä

11 maalis 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€

Kouluttaja

Susanna Ijäs, Lakimaa Oy