Suomen Aluetutkimus FAR

Tiedonhankinta ja analysointi

Tuemme alueiden kilpailukykyä ja kehittymistä tiedonhankinnan ja analysoinnin kautta. Tavoitteena on tuottaa alueiden toimijoille tietoa hyödynnettäväksi alueensa tai oman toimintansa kehittämisessä.

Olemme erikoistuneet kehittämistoiminnan arviointiin sekä alueellisen kehityksen ja kehittämisen tutkimukseen ja analysointiin. Vahvasti verkottumiseen pohjautuva toimintatapa mahdollistaa joustavan ja asiakkaiden tarpeista lähtevän palvelujen tarjonnan. Toiminta-alueemme on koko maa. Toimintamme osa-alueet ovat:

Arviointi

Toteutamme hanke- ja ohjelma-arviointeja sekä muita toiminnan arviointeja. Painopisteinä ovat erityisesti alueellinen kehitys sekä kehittämistoiminnan arviointi ja vaikutukset.

Tutkimus

Toteutamme tutkimushankkeita sekä pienempiä selvityksiä eri aiheista. Painopisteinä ovat erityisesti (maaseutu)alueita sekä niiden kehitystä ja kehittämistä koskeva tutkimus.

Tiedonhankinta

Tuotamme FAR Tiedonhankintapalvelua, joka kattaa tiedonhankinnan, analysoinnin ja raportoinnin.