Selvityksiä -julkaisusarja

Selvityksiä 48. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Arviointiraportti vuodelta 2013

Selvityksiä 47. Vireä Tunturi-Lappi 2007-2013 -kehittämisohjelman toteutumisen arviointi

Selvityksiä 46. Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2007-2013 arviointi

Selvityksiä 45. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Arviointiraportti vuodelta 2012

Selvityksiä 44. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan paikallinen maaseudun kehittäminen

Selvityksiä 43. Kuntosavotan loppuarviointi

Selvityksiä 42. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Arviointiraportti vuodelta 2011

Selvityksiä 41. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Arviointiraportti vuodelta 2010

Selvityksiä 40. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 väliarviointi

Selvityksiä 39. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Arviointiraportti vuodelta 2008

Selvityksiä 38. Kasvua Hämeessä -teemaohjelman väliarviointi

Selvityksiä 37. Alueellisen suorituskyvyn erot sekä niihin vaikuttavat tekijät Suomessa

Selvityksiä 36. Finfood – Suomen Ruokatieto ry:n toiminnan arviointi

Selvityksiä 35. Politiikan muutoksen vaikutukset alueisiin ja maaseutuväestöön (Vaihe II)

Selvityksiä 34. Ylivieskan seutukunnan aluekuvaus Osa seutukunnan kehittämistoiminnan arviointia

Selvityksiä 33. Ylivieskan seutukunnan kehittämisohjelman (2000-2006) arviointi

Selvityksiä 32. Työn osaamisverkosto 2007. Loppuarviointiraportti.

Selvityksiä 31. Satakunnan TE-keskuksen ALMA-ohjelman arviointi.

Selvityksiä 30. Tutkimus politiikan muutoksen vaikutuksista alueisiin ja maaseutuväestöön.

Selvityksiä 29. Kajaanin seudun kumppanuushankkeen arviointi

Selvityksiä 28. Etelä-Savon maaseutuyritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät

Selvityksiä 27. Tulevaisuus Innovatiivisissa Palveluissa -hankkeen jälkiarviointi

Selvityksiä 26. Tulevaisuus Innovatiivisissa Palveluissa -hankkeen väliarviointi

Selvityksiä 25. Työn osaamisverkosto 2001–2003 ESR -hankkeen väliarviointi.

Selvityksiä 24. Kaakkois-Suomen TE-keskuksen ALMA-ohjelman väliarviointi.

Selvityksiä 23. Hämeen TE-keskuksen ALMA-ohjelman väliarviointi

Selvityksiä 22. Pohjois-Pohjanmaan työohjelmien väliarviointi.

Selvityksiä 21. Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen sisältö ja sen mittaamisen aineistolliset edellytykset.

Selvityksiä 20. Suomen maaseututyypit

Selvityksiä 19. Eri tyyppisten kaupunkien ja niitä ympäröivän maaseudun välinen vuorovaikutus: Politiikkatarkastelu.

Selvityksiä 18. Lyhyt johdatus hankearviointiin. Sisäinen ja ulkoinen arviointi.

Selvityksiä 17. Maaseudun ja eri alueiden sosioekonominen tila ja kehitys