Tutkimus referenssit:

 • Alueellisen suorituskyvyn erot sekä niihin vaikuttavat tekijät Suomessa (2010)
 • Suomi ja alueet 2030 (2010)
 • Innovaatiotoiminnan käytäntöjä alueilla Tarkastelussa Kainuu ja Pirkanmaa sekä Itä-Lapin, Kuopion, Seinäjoen ja Vaasan seutukunnat (2010)
 • Politiikan muutoksen vaikutukset alueisiin ja maaseutuväestöön (Vaihe II) (2008)
 • Tutkimus politiikan muutoksen vaikutuksista alueisiin ja maaseutuväestöön (2006)
 • Etelä-Savon maaseutuyritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät (2006)
 • Pohjois-Savon maaseutuohjelma 2007-2013, taustoittaminen
 • Maaseutuohjelman 2007-2013 kokoaminen ja kirjoittaminen Kaakkois-Suomen TE-keskuksen alueelle (2005)
 • Selvitys Pohjois-Savon maaseudun keskeisten toimialojen kehityksestä ja niiden tulevaisuudennäkymistä (2005)
 • Ylä-Savon seutukunnan kehitys Ylä-Savon aluekeskusohjelman näkökulmasta -ennakointiraportti (2005)
 • Työkalu (EcoAssessor) hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin systematisoimiseksi (2004)
 • Maatalouden työvoima -esiselvitys (2003)
 • Ylä-Savon seutukunnan kehityksen ennakointi -raportti (2003)
 • Ylä-Savon seutukunnan kehityksen ennakointi, erikoistettu osa (2002)
 • Ylä-Savon seutukunnan kehityksen ennakointi, talousosa (2002)
 • Pohjois-Savon Keski- ja Itä-Euroopan toimisto -hanke (2002)
 • Ylä-Savon avaintoimialojen työllistävyyden ja tuottavuuden vertailuselvitys (2002)
 • Kunnallisen palvelutuotannon yhteistyömahdollisuudet -kyselytutkimus (2002)
 • Alueellisten vaikutusten arviointi (Mini-AVA) (2002)
 • Tavoiteohjelmien ympäristötarkastelu (2002)
 • Työssäoppimisen ja näyttöjen kehittämishanke; asiantuntijapalvelu (2002)
 • Syrjäisen maaseudun kehittäminen -teemaryhmän puheenjohtajuus ja sihteeriys (2001–)
 • Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen sisältö ja sen mittaamisen aineistolliset edellytykset (2001)
 • Vieremän kunnan elinkeinojen kehittämisohjelman kehittäminen (2001)
 • Pohjois-Satakunnan seutukunnan yritystoiminnan kilpailukyky sekä tuotannon kasvun ja työllisyyden välinen suhde (2001)
 • Katsaus Ylä-Savon ja Koillis-Savon väestö-, työllisyys- ja työvoimamuutoksiin (Employment Now –programme, Maaseudun naisten yrittäjyys- ja työllisyyshanke Ylä- ja Koillis-Savossa) (2000)
 • Ylä-Savon kansainvälisten yhteyksien kartoittaminen (2000)