Tiedonhankinta:

 • Maanosaaja.fi -palvelun tarvekysely (2017)
 • Lähtötietokartoitus HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi hankkeelle, kysely (2016)
 • Himaharjun lasten- ja nuortenkodin toiminta, palautekyselyt (2016)
 • Ideat Sonkajärven kunnan kehittämiseksi ja yritysten toiminnan kehittämistarpeet, kysely (2016)
 • Iiden ry:n toiminta ja Iisalmen ydinkeskustan viihtyisyys, kysely (2015)
 • Tuulivoimapuiston vaikutus matkailuun, selvitys Hyrynsalmen kunnalle (2015)
 • Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä (2014)
 • Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely (2014 alkaen)
 • Vieremän keskustaajaman kehittämissuunnitelman laatimiseen liittyvä kysely (2014)
 • Oulun Jätehuollon asiakastyytyväisyyskysely 2014 (2014)
 • ISWA BEACON jäte- ja kierrätysalan kansainvälisen konferenssin osallistujakyselyn toteutus (2013)
 • Rural Cleantech Finland – Maaseudun ympäristöliiketoimintayritysten kehittämistarpeiden kartoittaminen Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Kainuussa (2013)
 • Säästöpankki Optian sisäisen asiakastyytyväisyyden mittaus (vuodesta 2010-2014)
 • Ylä-Savon aluebarometri (vuodesta 1993, 2 kertaa vuodessa).

  Lukuisat kyselyt tutkimus-, selvitys- ja arviointitoimeksiannoissa, joissa aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät sekä raportointi on räätälöity kulloiseenkin toimeksiantoon sopivaksi.