Ohjelma-arvioinnit:

 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 arviointi; koordinaattori (2008-2016)
 • Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 ennakkoarviointi; koordinaattori (2015)
 • Kainuun alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2007-2013 arviointi; koordinaattori (2014)
 • Kasvua Hämeessa -teemaohjelman ja sen osahankkeiden tuloksellisuuden arviointi; partneri (2014)
 • Vireä Tunturi-Lappi 2007-2013 -kehittämisohjelman toteutumisen arviointi (2013)
 • Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2007-2013 arviointi; koordinaattori (2013)
 • Kasvua Hämeessä -teemaohjelman väliarviointi; koordinaattori (2010)
 • Kainuun maaseudun teemaohjelmien väliarviointi; partneri (2010)
 • Kainuun maaseutuelinkeinojen teemaohjelma
  Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma
  Kainuun kyläteemaohjelma
  Kainuun bioenergiateemaohjelma
  Kainuun luontomatkailun teemaohjelma
 • Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO 2015) väliarviointi; partneri (2010)
 • EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010, Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen; partneri (2011)
 • EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010, Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen; partneri (2011)
 • Alueellisen maaseutuosion ohjelmakauden 2007-2009 loppuarvionti; partneri (2010)
 • Alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) jälkiarviointi Ohjelmakausi 2000-2006; partneri (2009)
 • Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman jälkiarviointi Ohjelmakausi 2000-2006; koordinaattori (2008)
 • Kajaanin maaseutuohjelman 2004-2008 ulkoinen arviointi; partneri (2008)
 • Ylivieskan seutukunnan kehittämisohjelman (2000-2006) arviointi (2008)
 • Ylivieskan seutukunnan aluekuvaus (2008)
 • Leader+ -ohjelman toteuttamisen arviointi Kalakukkoalueella; partneri (2008)
 • Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman EQUAL-yhteisöaloiteohjelman arviointi 2. hakukierroksen toimeenpanosta; koordinaattori (2007)
 • Kauden 2007-2013 EU-osarahoitteisten EAKR-toimenpideohjelmaluonnosten ennakkoarviointi; koordinaattori (2006)
 • Satakunnan TE-keskuksen ALMA-ohjelman arviointi (2006)
 • Paikallisten ja alueellisten maaseudun kehittämisohjelmaluonnosten 2007-2013 arviointi; partneri (2006)
 • Tavoite 1 -ohjelmien väliarviointien ajantasaistaminen teemasta osaaminen ja verkottuminen; partneri (2005)
 • Suomen kansallisen metsäohjelman (KMO) arviointi; partneri (2005)
 • EU-osarahoitteisten maaseudun kehittämisohjelmien vaikutus maaseudun yritystoiminnan määrään ja laatuun (2005)
 • Suomen Leader+ -ohjelman väliarviointi 2003–2005; partneri
 • Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman väliarviointi; partneri (2003)
 • Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelman väliarviointi; partneri (2003)
 • Alueellisen maaseudun kehittämisohjelman ALMAn väliarviointi; partneri (2004)
 • Hämeen TE-keskuksen ALMA-ohjelman väliarviointi; koordinaattori (2003)
 • Kaakkois-Suomen TE-keskuksen ALMA-ohjelman väliarviointi; koordinaattori (2004)
 • Pohjois-Pohjanmaan työohjelmien väliarviointi; koordinaattori (2002)
 • Suomen Leader+ -ohjelman täydennysosan ennakkoarviointi sekä ohjelman ympäristöarviointi (2001)
 • Suomen Leader+ -ohjelman ennakkoarviointi (2000)
 • Pohjois-Kalotin INTERREG III A- ohjelman ennakkoarviointi; partneri (2000)
 • Barentsin INTERREG III A- ohjelman ennakkoarviointi; partneri (2000)
 • Suomen tavoite 5b -ohjelman väliarviointi (TL 1 ja TL 4; ympäristön teema-arviointi); partneri (1999)
 • Suomen tavoite 5b- alueen LEADER II -ohjelman väliarviointi; koordinaattori (1999)
 • Suomen tavoite 6- alueen LEADER II -ohjelman väliarviointi; koordinaattori (1999)
 • Kauden 2000–2006 tavoite 1 -ohjelman ennakkoarviointi; koordinaattori (1999)
 • Kauden 2000–2006 tavoite 2 -ohjelman ennakkoarviointi; koordinaattori (1999)
 • Maaseutusuunnitelma 2000–2006 tavoite 1-ohjelman ulkopuolisille alueille ennakkoarviointi (1999)
 • Itä-Suomen ja sen maakuntien aluekehitystoimenpiteiden (tavoite 6, tavoite 5b, yhteisöaloitteet ja kansalliset toimenpiteet) arviointi (1999)
 • Suomen tavoite 5b -ohjelman ennakkoarviointi Euroopan komissiolle; koordinaattori (1995)
 • Ahvenanmaan tavoite 5b -ohjelman ennakkoarviointi Euroopan komissiolle; koordinaattori (1995)

 

Hankearvioinnit, muut arvioinnit ja selvitykset:

 • Selvitys Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista – Kainuun biotalouden aluemallinnus; partneri (2014)
 • Pohjois-Pohjanmaan maakunnan paikallinen maaseudun kehittäminen; koordinaattori (2012)
 • Kuntosavotan loppuarviointi (2012)
 • Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän arviointi; partneri (2012)
 • Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi; partneri (2011)
 • Draivi Primus -hankkeen arviointi; partneri (2011)
 • Finfood – Suomen Ruokatieto ry:n toiminnan arviointi; koordinaattori (2009)
 • Työn osaamisverkosto 2007
 • Loppuarviointiraportti (2007)
 • Kansallisesta elintarviketalouden laatustrategiasta rahoitettujen hankkeiden arviointi; koordinaattori (2006)
 • Satakunnan TE-keskuksen ohjelmakauden 2000-2006 ESR-projektitoiminnan kokonaisarviointi; partneri (2007)
 • Maaseutuelinkeinoneuvontajärjestöjen valtionapua saavan toiminnan arviointi; koordinaattori (2005)
 • Kajaaninseudun kumppanuushankkeen arviointi 2005
 • Pohjois-Karjalan työllisyysstrategiahankkeen arviointi; partneri (2005)
 • Tulevaisuus innovatiivisissa palveluissa -hankkeen kokonaisevaluointi (2003–2005)
 • Työn osaamisverkosto 2001–2003 ESR -hankkeen väliarviointi (2004)
 • TYÖ2000 -hankkeen loppuarviointi (2003)
 • SELK – Hyvinvoinnin koordinointi -hankkeen loppuarviointi (2002)
 • VARSTA-hankkeen väli- ja loppuarviointi 2001–2002
 • Iisalmen kaupungin TEP-hankkeen (Territorial Employment Pact) loppuarviointi -2001
 • Aluekehityssäätiön toiminnan sisäinen arviointi vuodesta 2000 lähtien
 • Työn uudet areenat II vaihe -hankkeen jälkiarviointi (2000)
 • Ylivieskan seutukunnan kehittämisohjelman arviointi (1999)
 • Iisalmen työssäkäyntialueen Paikallinen kumppanuus- hankkeen (EU:n 5b-alueen TEP-Pilotti) vaikuttavuuden arviointi