Arviointi

Toteutamme hanke- ja ohjelma-arviointeja sekä muita toiminnan arviointeja. Painopisteinä ovat erityisesti alueellinen kehitys sekä kehittämistoiminnan arviointi ja vaikutukset.

Mitä arvioidaan

Arvioinnissa voidaan tarkastella arvioinnin kohteena olevaa toimintaa sen suunnittelusta toteutuksen kautta saavutettuihin tuloksiin ja vaikutuksiin saakka, sekä antaa suosituksia toiminnan tulevaisuutta ajatellen. Arvioinnin kohteena on usein toiminnan relevanssi ja toteutus eli tehdäänkö oikeita asioita ja oikein. Toimintaa voidaan arvioida paitsi tarkoituksenmukaisuuden, hyödyllisyyden ja vaikuttavuuden näkökulmista, myös toteutusstrategian ja -prosessin sekä sen ohjauksen näkökulmista.

Arvioitavat asiat käydään läpi tarkemmin kunkin arviointitoimeksiannon alussa yhdessä tilaajan kanssa niin, että arvioinnin tulokset vastaavat mahdollisimman hyvin tilaajan tarpeisiin.

Miten ja miksi arvioidaan

Arviointi voidaan toteuttaa joko ennen toiminnan aloittamista, sen aikana tai sen päätyttyä. Tavoitteena on mm. tunnistaa tehtyjen toimien tulokset ja vaikutukset sekä onnistuneet toimintatavat, toisaalta voidaan tuoda esille toiminnan heikkoudet ja asiat, joihin tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Ulkopuolinen arviointi tuottaa objektiivista analyysiä toiminnasta.

Asiantuntemus

Suomen Aluetutkimus FAR® on toteuttanut lukuisia hanke- ja ohjelmatason arviointeja niin toteutuksen, vaikuttavuuden kuin strategioidenkin näkökulmista. Käytössämme on eri alojen asiantuntijoista koostuva verkosto. Lisäksi käytettävissä on luonnollisesti Aluekehityksen® ja Aluekoulutuksen® asiantuntemus.

Olemme toteuttaneet arviointeja mm. ministeriöille, ELY-keskuksille, kehittämisyhtiöille, hankkeille, toimintaryhmille, yhdistyksille (esim. MTK) ja muille organisaatioille (esim. pankki).

Tutustu referensseihimme