02 helmikuu 2021

Ajanhallinta, tuloksellisuus ja työssä jaksaminen etätyössä-valmennus

  Valmennus sisältää alustuksia, keskusteluja sekä kirjallisia yksilöharjoituksia. Valmennuksen sisältö on erittäin käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen. Valmennuspäivä on innostava, kannustava, ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
03 helmikuu 2021

Epäluottamustilanteen käsittely kunnassa

Mitä kunta voi tehdä, jos yksi luottamushenkilö sooloilee tai luottamus kunnanjohtajaan menetetään? Onko välttämätöntä mennä suoraan ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
03 helmikuu 2021

Tiedonhallinnan tietoturvallisuus

Tiedonhallinta organisaatioissa käsittää myös tietoturvallisuudesta huolehtimisen. Julkisella sektorilla mm tiedonhallintalaissa tuli lisää vaatimuksia julkisoikeudelliselle toimijoille. Lainsäädännössä ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
05 helmikuu 2021

Muutoksenhaku kaavoituksessa

Kaavoitukseen liittyvät päätökset ja oikeus hakea muutosta Oikeuskäytäntöä Muutoksenhaku kaavoituksessa ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
05 helmikuu 2021

Sosiaali- ja terveyshuollon tietoturva- ja tietosuojavaatimukset

Tietoturvallisuus ja tietosuoja on tehokkainta, kun se huomioidaan jo hankintavaiheessa ja suunnitteluvaiheessa. Hankinnan suunnittelulla estetään tietosuojaan ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
10 helmikuu 2021

Asiakirjajulkisuuskuvauksen laatiminen (tiedonhallinta)

• Johdanto tiedonhallintolakiin • Mikä on asiakirjajulkisuuskuvaus? • Tiedonhallintaa koskevat suositukset • Asiakirjajulkisuuskuvauksen laadinta • Vastuu kuvauksen laadinnasta • Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
11 helmikuu 2021

Tietosuoja update 2021 OSA 1

Tietosuojalainsäädäntö muuttui lailla ja asetuksella. Tietosuoja updatessä on myös katsaus vuoden 2020 viranomaispäätöksiin ja tulkintoihin tietosuojasta. ...

09:00 - 09:00
Ilmoittaudu
12 helmikuu 2021

Kunnan hallintosäännön sudenkuopat

Hallintosääntö kunnassa Hallintosääntö toimivallan jakajana Hallintosäännön suhde lainsäädäntöön Kunnan hallintosäännön sudenkuopat ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
15 helmikuu 2021

Asiakirjajulkisuus kunnassa oikeuskäytännön kautta

Julkisuusperiaatteen mukaisesti jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa vain välttämättömistä ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
17 helmikuu 2021

Sosiaalisen median käytäntöä ja juridiikkaa opetustoimessa

Sosiaalisen median hyviä käytäntöjä -koulutuksessa avataan somen käyttöä ja digijuridiikkaa opetustyön näkökulmasta. Koulutuksessa tarkastellaan oikeanlaista ja eettistä ...

12:00 - 15:00
Ilmoittaudu
01 maaliskuu 2021

Valtiontukisäännökset maankäytössä

Kuntalain valtiontukea koskevat rajoitukset Kiinteistön arviointia koskevat edellytykset Tuen myöntäminen sallitusti Valtiontuki maankäyttösopimuksissa Valtiontukisäännökset maankäytössä ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
09 maaliskuu 2021

Yksityistieavustukset kunnassa

Uuden yksityistielain vaikutukset kuntien myöntämiin avustuksiin. Sopimusteiden ja omien teiden avustaminen. Avustusprosessi. Yksityistieavustukset kunnassa ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
No event found!
Katso lisää