16 elokuun 2021

Ajankohtaista soterahoituksen uudistuksesta

Hyvinvointialueiden rahoitus -Mitä sote-rahoitus muuttuu uudistuksessa? Kaupunkien ja kuntien talous sote-uudistuksen jälkeen. -Miten käy verotuloille? -Lisääntyykö valtionosuuksien merkitys? -Kuinka kuntien rahat ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
18 elokuun 2021

Lastensuojelun perusteet

Koulutus on tarkoitettu lastensuojelussa työskenteleville sosiaalihuollon ammattilaisille; sosiaaliohjaajille ja sosiaalityöntekijöille sekä sijaishuoltopaikkojen henkilöstölle. Lisäksi koulutus on tarkoitettu ...

09:00 - 14:00
Ilmoittaudu
19 elokuun 2021

Luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kunnassa toimiville uusille luottamushenkilöille. Koulutus soveltuu myös aiheesta kiinnostuneille muille luottamushenkilöille ja luottamushenkilöiden kanssa ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
20 elokuun 2021

Tietosuojan vuosikello

Tietosuoja on tuotava organisaatiossa säännöllisesti esille. Esimerkiksi viranomaisten päivittyviä ohjeistuksia on seurattava ja sisäisiä käytäntöjä kehitettävä. ...

09:00 - 13:30
Ilmoittaudu
20 elokuun 2021

Hankinnat ja valtiontuki kuntayhtiössä

• Pitääkö yhtiön kilpailuttaa hankintansa?• Täyttyvätkö sidosyksikön määritelmän mukaiset edellytykset suorahankinnoissa? Miten kunta voi tukea ...

09:00 - 09:00
Ilmoittaudu
24 elokuun 2021

Sähköisen arkistoinnin perusteet

Julkisella sektorilla ja kunnissa tarvitaan sähköisiä palveluja ja ratkaisuja esim. arkistotoimeen. Ne helpottavat mm. tiedon saantia ...

09:00 - 15:00
Ilmoittaudu
24 elokuun 2021

Tiedoksiantomenettelyt teknisellä sektorilla

• Tiedoksiantoon liittyvät lakimuutokset • Nettitiedoksiannon haasteet • Erot tiedoksiannossa asianosaiselle/kuntalaiselle • Lupa-asioihin liittyvä tiedoksiantomenettely   Tiedoksiantomenettelyt teknisellä sektorilla ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
25 elokuun 2021

Kuntapäättäjän oikeudet, vastuut ja vaikuttamismahdollisuudet

Kunnallinen päätöksenteko on muutoksessa – oletko valmis?Kuntademokratian ja -vaikuttamisen oikeudelliset puitteet – haasteet ja mahdollisuudet Hyvän hallinnon ...

08:45 - 14:00
Ilmoittaudu
30 elokuun 2021

Kiinteistörasitteet kunnassa

Kiinteistörasitteisiin liittyvä lainsäädäntö Rasitesopimus ja rasitetoimitus Rasitesopimuksen muoto Rasitteen perustaminen Edellytykset ja rajoitteet Rasitteen muuttaminen ja poistaminen Oikeuskäytäntöä   Kiinteistörasitteet kunnassa ...

09:00 - 09:00
Ilmoittaudu
01 syyskuun 2021

Hulevesien järjestämisvastuut

Kunnan vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä Kiinteistönomistajan oikeudet ja velvollisuudet hulevesistä Vahingonkorvausvastuu hulevesien aiheuttamista vahingoista   Hulevesien järjestämisvastuut ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
02 syyskuun 2021

Sopimukset kunnissa

  Sopimus ja päätöksenteko kunnassa Sopimuksen valvonta Voiko sopimuksen peruuttaa?   Sopimukset kunnissa ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
02 syyskuun 2021

Kuntaoikeutta ja taloutta luottamushenkilöille

Koulutus on tarkoitettu kaikille oikeudellisesti ja taloudellisesti laadukkaan kunnallisen päätöksenteon toteuttamisesta kiinnostuneille kuten kunnallisille luottamushenkilöille, työntekijöille ...

09:00 - 16:00
Ilmoittaudu
No event found!
Katso lisää