13 joulukuun 2021

Esittelijän virkavastuu

Mitä esittelijän virkavastuu tarkoittaa? Esittelijä julkisen vallan käyttäjänä Virkarikokset Kouluttaja: Ijäs Susanna, Lakimaa Oy Esittelijän virkavastuu ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
14 joulukuun 2021

Tietopyyntöihin vastaaminen

Tietopyyntöihin liittyvä menettely Milloin tietopyyntöä ei tarvitse toteuttaa? Tietopyyntöä koskeva hallintopäätös Kouluttaja: Ijäs Susanna, Lakimaa Oy Tietopyyntöihin vastaaminen kunnassa ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
15 joulukuun 2021

Asiakirjojen julkisuus kunnassa

Milloin asiakirja on julkinen? Kunnan harkinnanvara valmisteluasiakirjojen julkisuudessa Julkinen tieto vai salassa pidettävä tieto?   Asiakirjojen julkisuus kunnassa ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
15 joulukuun 2021

Kuntakonsernin riskien hallinta ja hyvä hallinto-ja johtamistapa

Koulutuksen tarkoitus on kuvata kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenille, hallinto- ja talousjohdolle, tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenille ...

09:00 - 15:30
Ilmoittaudu
21 joulukuun 2021

Sähköisen arkistoinnin perusteet

Julkisella sektorilla ja kunnissa tarvitaan sähköisiä palveluja ja ratkaisuja esim. arkistotoimeen. Ne helpottavat mm. tiedon saantia ...

09:00 - 15:00
Ilmoittaudu
13 tammikuun 2022

ALV-ajankohtaispäivä

• Muuttuva arvonlisäverotus • Verohallinnon ohjeistus; mm • KHO:n ja keskusverolautakunnan tuoreimmat ratkaisut • Alv-palautukset ja -vähennykset   Arvolisäverotuksen ajankohtaispäivä ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
13 tammikuun 2022

Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä

Myynnin erityisongelmat Verohallinnon ohjeistuksen ja oikeuskäytännön perusteella. Vähennys- ja palautusoikeus. 1.7.2021 voimaan tulleet muutokset lyhyesti. Tulevat muutokset Arvolisäverotuksen ajankohtaispäivä ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
21 tammikuun 2022

Päätöksenteko ja kirjaaminen sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon palvelun, kuten esimerkiksi lastensuojelun, vammaispalvelun ja vanhuspalvelun antaminen perustuu asiakkaalle tehtävään hallintopäätökseen. Asiakkaalle tulee turvata ...

12:00 - 15:00
Ilmoittaudu
08 helmikuun 2022

Hyvinvointivalmennus,Hyvää arkea

Valmennus sinun ja/tai työyhteisösi hyvinvoinnin tueksi. Seuraavia teemoja: - Miten olla tässä ja nyt? Tässä hetkessä oleminen on ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
10 helmikuun 2022
10 marraskuun 2022

Huostaanottoprosessi käytännössä

Koulutuksessa käsitellään lastensuojelulain mukaisen huostaanoton perusteita ja hallinto-oikeudelle tehtävän hakemuksen sisältö- ja muotovaatimuksia sekä sosiaalitoimessa tehtävää ...

12:00 - 15:00
Ilmoittaudu
28 helmikuun 2022

Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa

Lapsesta on tullut toimenpiteiden kohteena olemisen sijaan itsenäinen toimija häntä koskevissa asioissa – osallinen. Lapsen osallisuutta ...

12:00 - 15:00
Ilmoittaudu
25 maaliskuun 2022
25 marraskuun 2022

Ikääntyneiden palvelut ja lainsäädännön soveltaminen sosiaalihuollossa

Webinaarista hyötyvät niin pitkään sosiaali- ja terveydenhuollossa työskennelleet kuin vasta- aloittavatkin. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja ...

09:00 - 12:00
Ilmoittaudu
No event found!
Katso lisää