Vammais- ja kehitysvammahuollon erityiskysymykset

Koulutuksessa käymme läpi vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteet sekä palvelun saajan oikeudet, kuten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden. Vammaispalvelulain ja -asetuksen osalta keskitymme henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelun läpikäymiseen palvelujen edellytysten täyttymisestä päätöksentekoon.
Kehitysvammalain osalta keskitymme erityishuolto-ohjelmaan, rajoitustoimenpiteisiin ja niiden käyttäminen edellytyksiin. Kehitysvammalaki säätää rajoitustoimenpiteiden käytöstä sekä niihin liittyvistä menettelyllisistä säännöksistä, jotka jokaisen kehitysvammaisen kanssa työskentelevän tulee tietää.
Osallisuuden vahvistaminen ja palvelujen saanti ovat vammaisten ja kehitysvammahuollon ajankohtaisia kysymyksiä, joihin sosiaali- ja terveysministeriössäkin etsitään ratkaisuja uudistamalla vammaisia ja kehitysvammaisia koskevaa lainsäädäntöä. Otamme koulutuksessa huomioon lainsäädäntöuudistusehdotukset siltä osin, kun se on koulutuksen sisältö huomioiden tarkoituksenmukaista.

Vammais- ja kehitysvammahuollon erityiskysymykset


Päivämäärä

01 huhti 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Vammais- ja kehitysvammahuollon erityiskysymykset 220€/hlö +alv
Paikkoja vapaana kpl: 50
The Vammais- ja kehitysvammahuollon erityiskysymykset ticket is sold out. You can try another ticket or another date.