Sosiaalisen median kanavien hallinta-kohti parempaan viestintää!

Koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaalisessa mediassa viestiville, esimiehille ja päättäjille, kehittämisen parissa toimiville, it-hallinnolle ja -asiantuntijoille.** Julkisen-, yksityisen ja kolmannen sektorin parissa toimivat.**Organisaatioiden esim. kuntien ja toimialojen viestinnän kehittäminen on avainroolissa vaikuttavuuden lisäämisessä.** Viestinnän resurssit ovat rajallisia ja sosiaalisen media pitää saada haltuun.** Miten käyttää someviestintää oikein ja kevyemmin kohti parempia tuloksia? ** Sosiaalinen media on alati muuttuva, miten toimintaympäristö muuttanut esim. pandemian aikana.** Tässä koulutuksessa opitaan uutta, analysoida tekemistä ja tuloksia.** Johdon ja asiantuntijoiden on oivallettava, että sosiaalisen median luonteeseen kuuluu nopeatempoisuus, mutkattomuus, huumorikin sekä rohkeus.** Kuinka valita viesteille oikeat kanavat, mitä sisältöjä ja julkaisemisen keinot?** Koulutuksessa opitaan somestrategia, sisältösuunnittelua ja kanavien hallinnasta.** Miten tekemistä mitataan ja hyödynnetään eri somekanavilla. Miten sidosryhmät tavoitetaan?** Koulutuksessa on esimerkkeinä eri kanaviin viestimistä ja kanavien hallinnan erilaisia esimerkkejä mm. monitorointia ja asiakaspalvelua.

Lataa pdf – Etätyö, esimies ja HR


Päivämäärä

01 joulu 2020

Aika

09:00 - 15:00

Hinta

220,00