Säilytyksen ajankohtaispäivä ja uusi arkistolaki

Koulutuksessa perehdymme mikä muuttuu arkistoinnissa tai säilytyksessä seuraavan vuoden kuluessa. Osaamista kehitetään
ja lainsäädäntö on muuttunut arkistotoimessakin Mikä on arkistotoimen rooli tulevaisuuden organisaatiossa?

Uusi arkistolaki on tulossa vuonna 2023. Mitä ehdotetaan muutettavaksi arkistolain ja Kansallisarkistoa koskevassa lainsäädännössä?

Arkistolakia yhdenmukaistetaan tiedonhallintalain tultua voimaan mm. keskeisiä määritelmien osalta esim. metatiedot, arkistotoimi, asiakirja ja arkistotoimija. Uusi lainsäädäntö koskee mm. arkistotoimea ja sen järjestämistä, asiakirjojen laatimista, säilyttämistä ja käyttöä.

Julkisen hallinnon tiedonhallinta- ja tietosuojalainsäädäntö on muuttunut, ja sähköisen arkistoinnin vaatimukset taustalla. Mitä ovat sähköisen arkistoinnin käyttömahdollisuudet ja edellytykset koko julkishallinnossa? Mitä tapahtuu Sähke2 määräykselle ja säilytystietojärjestelmien sertifioinnille?

 

Säilytyksen ajankohtaispäivä ja uusi arkistolaki


Päivämäärä

09 marras 2022

Aika

09:00 - 14:00

Hinta

240,00€

Kouluttaja

Jarkko Koivuniemi