Päätöksenteko ja kirjaaminen sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon palvelun, kuten esimerkiksi lastensuojelun, vammaispalvelun ja vanhuspalvelun antaminen perustuu asiakkaalle tehtävään hallintopäätökseen. Asiakkaalle tulee turvata oikeus hyvään sosiaalihuoltoon myös häntä koskevassa päätöksenteossa. Asiakkaalla on siis aina oikeus saada päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Mikäli sosiaalihuollon asiakas on tyytymätön saamansa sosiaalihuollon päätökseen, hänellä on oikeus hakea siihen muutosta. Hyvin laadittu ja perusteltu päätös vähentää muutoksenhaun tarvetta.

Sosiaalihuollossa työntekijällä on kirjaamisvelvoite asiakastyöstään. Kirjaamisvelvoite alkaa, kun sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua tehdyn sopimuksen perusteella.  Mitä laadukkaampaa kirjaaminen on, sitä hyödyllisempää se on, niin sosiaalihuollon asiakkaalle kuin sosiaalihuollon työntekijällekin.

Koulutuksen tarkoituksena on oppia laatimaan sosiaalihuollon
asiakkaalle annettava päätös laadukkaasti ja perustellusti. Koulutuspäivän aikana käsitellään päätöksenteon perusteet, päätöksen perusteleminen, asianosaisen kuuleminen, päätöksessä olevan virheen korjaaminen, muutoksenhaku sekä hallintopäätöksen ja muun asiakirjan tiedoksianto. Koulutuksen jälkimäisellä osiolla käydään läpi sosiaalihuollon kirjaamisen
perusperiaatteita ja hyvän kirjaamisen tavoitetta sekä muun muassa kirjaamista sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla.

 

Päätöksenteko ja kirjaaminen sosiaalihuollossa


Päivämäärä

21 tammi 2022

Aika

12:00 - 15:00

Hinta

220,00€