Muutoksenhaku, muistutus ja kanteluprosessi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakkaalla on monta keinoa käytössään, mikäli hän kokee, ettei ole tyytyväinen saamaansa päätökseen tai kohteluun. Myös terveydenhuoltoon tyytymättömällä potilaalla on mahdollisuus käyttää asiassaan tiettyjä oikeusturvakeinoja. Tässä koulutuksessa käydään läpi oikeusturvakeinoista muutoksenhaku, muistutus ja kanteluprosessi ja niissä huomioon otettavat seikat salassapitoineen.

Muutoksenhakuoikeus on tärkein sosiaalihuollon asiakkaan käytössä olevista oikeusturvakeinoista. Mitä ovat eri muutoksenhakukeinot? Saako kaikista päätöksistä hakea muutosta? Miten oikaisu- ja muutoksenhakuprosessi etenee? Mitä tulisi ottaa huomioon muutoksenhakua käsiteltäessä?

Sosiaalihuollon asiakas ja terveydenhuollon potilas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle, jos hän on tyytymätön palvelun laatuun tai siihen liittyvään kohteluun. Kuka muistutukseen vastaa ja mitä vastauksen tulisi sisältää? Missä ajassa vastaus tulisi antaa? Voiko muistutuksen tehdä kuka tahansa?

Muistutuksen lisäksi sosiaalihuollon asiakas ja terveydenhuollon potilas voi saattaa kokemansa epäkohdan tai epäasialliseksi kokemansa viranomaismenettelyn hallintokanteluna aluehallintovirastoon, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerin käsiteltäväksi. Mistä asioista kantelun voi tehdä ja kuka sen voi tehdä? Mitä kantelun johdosta annetussa selvityksessä/lausunnossa tulee huomioida?

Muutoksenhaku, muistutus ja kanteluprosessi sosiaali- ja terveydenhuollossa


Päivämäärä

20 maalis 2023

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

260,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Muutoksenhaku, muistutus ja kanteluprosessi sosiaali- ja terveydenhuollossa 260€ hlö +alv
Available kpl: 50
The Muutoksenhaku, muistutus ja kanteluprosessi sosiaali- ja terveydenhuollossa ticket is sold out. You can try another ticket or another date.