Monialainen yhteistyö sosiaalityössä

 

 • Sisältö• Monialaisuuden käsite sosiaalihuollossa
  • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
  • Ilmoitusvelvollisuus ja ilmoitus muulle viranomaiselle asiakkaan tuen tarpeesta
  • Viranomaisten välinen yhteistyö
  • Palvelutarpeen arviointi
  • Asiakassuunnitelma
  • Yhteistyön haasteet
  • Salassapitosäännökset
  • Tietojen luovutus ja vaihto

Monialainen yhteistyö sosiaalihuollossa


Päivämäärä

02 joulu 2021

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€