Lastensuojelun perusteet

Koulutuksessa käydään läpi lastensuojelulain säännöksiä ja lastensuojelussa työskentelyyn olennaisesti liittyvien lakien säännöksiä asiakkuuden alkamisesta, avohuollon asiakkuudesta, kiireellisistä tukitoimista, huostaanotosta ja sijaishuollosta jälkihuoltoon asti. Koulutuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva lastensuojelulaista sekä siinä olevista velvoitteista käytännönläheisesti ja esimerkkien avulla.

 

Lastensuojelun perusteet


Päivämäärä

24 touko 2022

Aika

09:00 - 15:00