Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa

Lapsesta on tullut toimenpiteiden kohteena olemisen sijaan itsenäinen toimija häntä koskevissa asioissa – osallinen. Lapsen osallisuutta vahvistetaan jatkuvasti lainsäädännöllä. Osallisuus toteutuu mm. selvittämällä hänen mielipiteensä ja kuulemalla häntä. Vaikka lapsen osallistamisessa on menty viimevuosina huimasti eteenpäin, silti osa sosiaalihuollon asiakkaana olevista lapsista kokee, ettei mielipidettä ole tosiasiassa kuultu tai edes kysytty. Joissain tilanteissa kuuleminen on edellytys päätöksen tekemiselle.

Jotta lapsi voi ilmaista oman mielipiteensä ja häntä voidaan kuulla, tulee hänen tietää, mistä asiasta mielipidettä kysytään tai mistä häntä kuullaan. Osallisuus edellyttää siten, että lapsi saa häntä koskevassa asiassa tietoa ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Kuulluksi tulemisessa ei ole alaikärajaa. Myös pienen lapsen mielipide on selvitettävissä. Tule oppimaan, mm. mitä eroa on mielipiteen selvittämisellä ja kuulemisella ja mitä laki näistä säätää.

Koulutuksen tarkoituksena on tunnistaa sosiaalihuollon asiakkuuden aikana lapsen kuulemisen ja mielipiteen selvittämisen perusteet lain näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään myös lapsen itsemääräämisoikeuteen sekä lapsen tiedonsaantioikeuteen.

Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa


Päivämäärä

23 marras 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

240,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa 240€ hlö +alv
Available kpl: 100
The Lapsen osallisuus sosiaalihuollossa ticket is sold out. You can try another ticket or another date.