Kyberturvallisuus ja organisaation johdon vastuu

Tietoturva ja kyberturvallisuuden vastuu on organisaation ylimmällä johdolla ja hallituksella. Tässä koulutuksessa käsitellään kyberturvallisuuden perusteita johdon vastuiden näkökulmasta. Herätämme myös tietoturvan parantamiseen työpaikalla.
Olemme riippuvaisia palveluista ja järjestelmistä. Järjestelmiin ja palveluihin kohdistuu yhä useammin kyberuhkia, jotka muuttuvat ja lisääntyvät jatkuvasti. Hyvä kyberturvallisuus suojaa toimintakykyä ja varmistaa, että toiminnassa digiteknologian tarjoamia hyötyjä täysimääräisesti. Ylimmän johdon ja hallituksen keskeinen tehtävä on edistää organisaation etua. Johdolla on oltava riittävät tiedot myös kyberturvallisuudesta ja siihen liittyvistä liiketoiminnan riskeistä.
Tämä koulutus antaa organisaation hallituksille ja johdolle työkaluja ja tukea oman organisaation kyberturvallisuuden edistämiseen. Koulutuksessa ei keskitytä teknologiaan, vaan autetaan löytämään oikeat ja kriittiset kysymykset johdolta ja henkilöstöltä.

Kyberturvallisuus ja organisaation johdon vastuu


Päivämäärä

08 maalis 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€

Kouluttaja

Jarkko Koivuniemi