Kuntien tarkastuslautakuntien koulutuspäivä

klo 9.00 Aloitus

Arviointi ja talous sekä arvioinnin lajit
Tarkastuslautakunnan arviointi – miten tarkoituksenmukainen prosessi ja tuote (arviointikertomus) kertomus muodossa toteutetaan
Jälkiseuranta ja raportointi kertomuksen suositusten toteuttamisesta
Kunnan talous ja tilinpäätös
Kunnan/kuntayhtymän talous ja tilinpäätös
Talouden tasapainon arviointi
Ulkoinen tilintarkastus
Luottamushenkilöiden rooli ja arvioinnin kehittäminen

Lopuksi: Yhteenveto ja keskustelua

Kuntien tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 2022


Päivämäärä

03 marras 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

240,00€