Kuntakonsernin tytäryhtiön hallitustyöskentely ja riskienhallinta

 

Kuntakonserniin kuuluvan tytäryhtiön hallintoon ja toimintaan vaikuttavat osakeyhtiölain säännösten lisäksi kunta omistajana omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen erilaisin keinoin. Koulutuksessa käydään läpi osakeyhtiölain säännökset sekä kunnan omistajaohjauksen ja konserniohjeen kohdealueita ja vaikutuksia yhtiön hallinto- ja johtamistapaan.
Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa, mikä edellyttää ajantasaista tietoa yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden tuloksellista hallintaa. Koulutuksessa käydään läpi käytännön tapausesimerkeillä konkretisoiden yhtiön johdon tehtäviä, sekä huolellisuusvelvoitteen edellyttämiä hallitustyöskentelyn toimintatapoja.

Osana hallitustyöskentelyä havainnollistetaan ISO 31000 -riskienhallintastandardin periaatteiden ja prosessin soveltamista yhtiön riskienhallinnan tuloksellisessa järjestämisessä. Koulutuksessa kuvataan ja analysoidaan esimerkkisovellusta hyödyntäen riskejä sekä määritetään hallinnan ja valvonnan menettelyitä.

Koulutus konkretisoi hallitustyöskentelyyn sisältyvän riskienhallinnan soveltamista kuntien ja hyvinvointialueiden sekä niiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille, johdolle ja esimiehille, sekä hallinnon, valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijoille. Koulutus antaa myös uusia näkökulmia kunnan ja hyvinvointialueen konserniohjeen uudistamiseen.

 

Kuntakonsernin tytäryhtiön hallitustyöskentely ja riskienhallinta verkkokoulutus


Päivämäärä

27 loka 2022

Aika

09:00 - 15:30

Hinta

240,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuntakonsernin tytäryhtiön hallitustyöskentely ja riskienhallinta 240€ hlö +alv
Available kpl: 50
The Kuntakonsernin tytäryhtiön hallitustyöskentely ja riskienhallinta ticket is sold out. You can try another ticket or another date.