Kunnan vahingonkorvausvastuu ajoneuvovahingoista

Koulutus on tarkoitettu teknisen sektorin virkamiehille, jotka valmistelevat katujen puhtaanapitoa, luottamushenkilöille, jotka osallistuvat vastuita koskevaan päätöksentekoon tai kunnan kunnossapitoyhtiön henkilöstölle, jotka täytäntöönpanevat kunnan kunnossapitovelvoitetta.

Aiheena:
”Kyllä kunta saa tämän maksaa ..”
Katualueen kunnossapidon taso
Kunnan vastuun rajat
Kunnossapitosopimuksen merkitys
Korvauspäätös
Esimerkkejä ja oikeustapauksia

Kunnan vahingonkorvausvastuu ajoneuvovahingoista


Päivämäärä

23 huhti 2021

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€

Kouluttaja

Susanna Ijäs, Lakimaa Oy