Kirjaaminen terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa tapahtuva kirjaaminen tuo näkyväksi potilaiden kanssa tehtävän työn. Kansallisesti yhtenäiset kirjaamiskäytännöt ja Kanta-palvelu ohjaavat terveydenhuollossa tapahtuvaa kirjaamista, kuten myös tietosuojaan liittyvät näkökulmat.
Rakenteinen kirjaaminen on muuttanut kirjaamiskäytäntöjä entistä täsmällisemmiksi ja omakanta puolestaan on tuonut mukanaan kirjaamisiin läpinäkyvyyttä.
Jatkossa potilaiden osallisuus tulee tiivistymään entisestään, sillä heillä on mahdollisuus kirjata Kannan omatietovarantoon omia hyvinvointitietoja, joihin ammattilainen voi tutustua potilaan suostumuksella.
Oikea-aikaiset ja ennalta määriteltyjen rakenteiden mukaan tehtävät kirjaamiset takaavat oikeusturvan niin kirjaajalle kuin potilaallekin. Koulutuksessa keskitytään kirjaamisen kansallisiin viitekehyksiin, uudistuneeseen asiakastietolakiin ja sen mukana tulleisiin muutoksiin.
Samoin koulutuksen aikana pohditaan työyhteisön yhteisiä hyviä kirjaamiskäytäntöjä, kirjaamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia, kirjaamiseen kytkeytyviä tietosuoja näkökulmia, salassapitoa, kirjaamisen rakenteisuutta ja kirjaamista tulevaisuudessa entistä moniammatillisemmassa yhteistyössä.

Kirjaaminen terveydenhuollossa 28.9 ja 29.9


Päivämäärä

28 - 29 syys 2022

Aika

12:30 - 15:30

Hinta

260,00€