Katselmusten pitäminen rakennushankkeessa

Koulutus on tarkoitettu rakennustarkastajille, rakennusvalvonnan parissa työskenteleville ja rakennuttajapäälliköille ja muille kunnan rakennushankkeiden parissa työskenteleville.

Rakennustarkastajien toivomuksesta järjestetään koulutus, jossa keskitytään erityisesti rakennushankkeen katselmuksiin.
Katselmusten pitämiseen liittyvä juridiikka tulee usein esiin rakennusprosesseissa. Mitä katselmuksia kunnan rakennusvalvonnan on pidettävä ja minkä suhteen jää harkinnan varaa?
Miten katselmuksessa toimitaan ja voiko katselmuspöytäkirjasta valittaa?
Kenen vastuulla ns. vapaaehtoiset katselmukset ovat?
Kenellä on oikeus olla läsnä katselmuksissa?
Voiko pidetystä tai pitämättä jääneestä katselmuksesta joutua vahingonkorvausvastuuseen?
Voiko pitämättä jääneestä katselmuksesta veloittaa enempää?

Katselmusten pitäminen rakennushankkeessa


Päivämäärä

10 touko 2021

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€

Kouluttaja

Susanna Ijäs, Lakimaa Oy