Itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa

Onko muistisairaalla ihmisellä itsemääräämisoikeus? Voiko alaikäinen päättää saamasta hoidostaan? Voiko omainen päättää mielenterveyspotilaan puolesta? Itsemääräämisoikeus on yksi terveydenhuollon johtavista periaatteista. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan jokaisen henkilön oikeutta päättää asioistaan ja oikeuksistaan sekä oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Terveydenhuollossa ollaan siirtymässä yhä vahvemmin potilaan itsemääräämisoikeutta korostavaan suuntaan ja potilas nähdään hoitotoimenpiteitä tehtäessä osallisena kohteena olemisen sijasta.

Henkilön oikeutta määrätä itsestään ja toimistaan turvataan lainsäädännöllä. Potilaslain mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, mikä tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että potilas saa päättää itse, mitä hoitotoimenpiteitä hänelle tehdään. Potilaalla ei kuitenkaan ole vapautta valita itse hoitotoimenpidettä.

Potilas voi sairauden, ikänsä tai muun syyn vuoksi olla kuitenkin kykenemätön tekemään päätöksiä. Ketä tulee tällöin kuulla potilasta hoidettaessa? Miten itsemääräämisoikeus näkyy yksittäisessä hoitotoimenpidetilanteessa ja miten se vaikuttaa esimerkiksi asioiden kirjaamiseen? Itsemääräämisoikeuden toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti myös se, että potilas saa riittävän tiedon. Mitä tämä tieto on ja milloin se tulee antaa?

Itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa


Päivämäärä

09 touko 2022

Aika

12:00 - 15:00

Hinta

220,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa 220€/hlö+alv
Paikkoja vapaana kpl: 100
The Itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa ticket is sold out. You can try another ticket or another date.