Itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa

Onko muistisairaalla ihmisellä itsemääräämisoikeus? Voiko alaikäinen kieltää tietojensa antamisen vanhemmilleen? Voiko omainen päättää palveluasunnossa asuvan puolesta?

Itsemääräämisoikeus on yksi sosiaalihuollon johtavista periaatteista. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan jokaisen henkilön oikeutta päättää asioistaan ja oikeuksistaan sekä oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Itsemääräämisoikeuden määrittely ja periaatteen toteuttaminen ei aina ole sosiaalihuollossa yksinkertaista.

Henkilön oikeutta määrätä itsestään ja toimistaan turvataan lainsäädännöllä. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Tule kuulemaan mitä itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa käytännössä tarkoittaa.

Itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa


Päivämäärä

25 huhti 2022

Aika

12:00 - 15:00

Hinta

220,00€