Itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa

Onko muistisairaalla ihmisellä itsemääräämisoikeus? Voiko alaikäinen kieltää tietojensa antamisen vanhemmalleen? Voiko omainen päättää palveluasunnossa asuvan puolesta?

Itsemääräämisoikeus on yksi sosiaalihuollon johtavista periaatteista. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan jokaisen henkilön oikeutta päättää asioistaan ja oikeuksistaan sekä oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Itsemääräämisoikeuden määrittely ja periaatteen toteuttaminen ei aina ole sosiaalihuollossa yksinkertaista.

Henkilön oikeutta määrätä itsestään ja toimistaan turvataan lainsäädännöllä. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Tule kuulemaan mitä itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa käytännössä tarkoittaa.

 


Päivämäärä

11 loka 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

240,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa 240€ hlö +alv
Available kpl: 100
The Itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa ticket is sold out. You can try another ticket or another date.