Itsemääräämisoikeus sosiaali-ja terveydenhuollossa 

Itsemääräämisoikeus on sosiaali- ja terveydenhuollon johtava periaate. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan jokaisen henkilön oikeutta päättää asioistaan ja oikeuksistaan sekä oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.

Onko muistisairaalla ihmisellä itsemääräämisoikeus? Voiko alaikäinen päättää saamasta hoidostaan? Voiko omainen päättää mielenterveyspotilaan puolesta?

Henkilön oikeutta määrätä itsestään ja toimistaan turvataan laajalti Suomen lainsäädännössä. Potilaslain mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan

Terveydenhuollossa potilas ja sosiaalihuollon asiakas hakeutuu yleensä vapaaehtoisesti, omasta tahdostaan terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalihuollon asiakkaaksi, lukuun ottamatta pakkohoitoa ja mielenterveyspalveluita. Vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuva potilas/ asiakas ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi suostuvainen terveyden ja sosiaalihuollon toimiin.

Itsemääräämisoikeus sosiaali-ja terveydenhuollossa


Päivämäärä

28 loka 2021

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€