Ilmoitusvelvollisuus ja tietojenvaihto sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon työntekijöiden tulee tietää, missä tilanteissa ja kenelle asiakassuhteessa ilmennyt tieto on ilmoitettava ja missä tilanteissa laki jättää ilmoituksen tekemiselle harkintavaltaa. Myös se, mitä tietoa ilmoituksen vastaanottavalle taholle annetaan ja missä laajuudessa on tärkeää tietää.
Tässä koulutuksessa käydään läpi, missä tilanteissa sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus toiselle viranomaiselle, kenelle mikäkin ilmoitus tehdään ja mitä ilmoituksen tekemisessä on huomioitava.

Lisäksi koulutuksessa käymme läpi tietojen vaihtoa sosiaalihuollossa. Asiakastiedot ovat aina salassa pidettäviä, mutta on tilanteita, jolloin sosiaalihuollon viranomaisella on velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia tietoa toiselle viranomaiselle. Vastaavasti sosiaalihuollon viranomaisella on myös oikeus pyytää salassa pidettäviä tietoja lain salliessa muilta viranomaisilta.

Ilmoitusvelvollisuus ja tietojenvaihto sosiaalihuollossa

 


Päivämäärä

29 syys 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

240,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoitusvelvollisuus ja tietojenvaihto sosiaalihuollossa 240€hlö +alv
Available kpl: 46
The Ilmoitusvelvollisuus ja tietojenvaihto sosiaalihuollossa ticket is sold out. You can try another ticket or another date.