Ilmoitusvelvollisuus ja tietojenvaihto sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon asiakkuus ja sen aikana saadut tiedot ovat salassa pidettäviä ja lähtökohtaisesti tietoa luovutetaan asiakkaan suostumuksella. Sosiaalihuollon viranomaisella on kuitenkin velvollisuus ja toisinaan oikeus luovuttaa hallussaan olevia tietoa toiselle viranomaiselle tai kolmannelle osapuolelle.

Vastaavasti sosiaalihuollon viranomaisella on myös oikeus pyytää salassa pidettäviä tietoja lain salliessa muilta viranomaisilta. Tule oppimaan sosiaalihuollon asiakastiedoista ja tietojenvaihdosta sekä siitä, missä tilanteissa ja kenelle sekä minkä laajuisena asiakassuhteessa ilmennyt tieto on lain mukaan ilmoitettava ja missä tilanteissa laki jättää ilmoituksen tekemiselle harkintavaltaa.

Ilmoitusvelvollisuus ja tietojenvaihto sosiaalihuollossa


Päivämäärä

11 touko 2023

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

260,00€

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoitusvelvollisuus ja tietojenvaihto sosiaalihuollossa 260€ hlö+alv
Available kpl: 50
The Ilmoitusvelvollisuus ja tietojenvaihto sosiaalihuollossa ticket is sold out. You can try another ticket or another date.