Ilmoituskanavansääntely, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten käsittely

Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida valmisteilla olevan ilmoituskanava sääntelyn tarkoitusta ja sääntelyn edellyttämiä toimenpiteitä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ilmoituskanavan perustamiseksi ja hallinnoimiseksi sekä tutkintojen suorittamiseksi.

Koulutus on hyödyllinen kuntien ja kuntayhtymien sekä hyvinvointi alueiden ja niiden tytäryhteisöjen johtamisesta ja valvonnasta vastaavalle johdolle, hallinnon ja tarkastustoimen asiantuntijoille sekä luottamushenkilöille.

 

Ilmoituskanavasääntely, ilmoituskanavan organisointi sekä ilmoitusten käsittely pdf


Päivämäärä

18 marras 2021

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€