Ikääntyneiden palvelut ja lainsäädännön soveltaminen sosiaalihuollossa

65-vuotiaiden määrä Suomessa lisääntyy tulevina vuosina merkittävästi. Samoin käy ikäluokalle tarjottavien palveluiden määrälle. Ikääntyneet saavat sosiaalipalvelut sosiaalihuoltolain sekä muun sosiaalihuollon erityislainsäädännön nojalla. Ikääntyvien palveluissa noudatettavista menettelyistä säädetään erikseen myös vanhuspalvelulaissa, josta löytyy säännökset mm palvelutarpeen selvittämisestä ja niihin vastaamisesta ja kunnan velvollisuudesta vahvistaa ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta.

Koulutuksessa käydään läpi ajankohtaiset lakimuutokset ikääntyneiden palveluissa sekä käsitellään asiakasprosessia palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelmasta aina päätöksentekoon ja asiakastyön kirjaamiseen asti. Lisäksi koulutuksessa perehdytään asiakkaan itsemääräämisoikeuteen sekä ikääntyneen omaisten, läheisten ja mahdollisen edunvalvojan huomioimiseen asian käsittelyssä.

Ikääntyneiden palvelut ja lainsäädännön soveltaminen sosiaalihuollossa


Päivämäärä

01 syys 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

240,00€