Autopaikka webinaari

Autopaikka säännösten soveltaminen käytännössä

• MRL pysäköinnin järjestämisessä
• Autopaikkoja koskevat asemakaavamääräykset
• Rakennusjärjestyksen autopaikkamääräykset
• Autopaikkojen laskentaohjeet ja niiden soveltaminen
• Velvoitepaikat ja rakentaminen

Autopaikkoja koskevat sopimukset ja rasitteet

• Autopaikkarasitteet – rakennusrasitteet ja kiinteistörasitteet
• 3D-rasitteen mahdollisuudet pysäköintivelvoitteen toteuttamisessa
• LPA-alueet täydennysrakentamiskohteina

Autopaikkawebinaari


Päivämäärä

13 kesä 2022

Aika

09:00 - 12:00

Hinta

220,00€

Kouluttaja

Susanna Ijäs, Lakimaa Oy