Asiakasmaksulain uudistus

Koulutuksessa käsitellään terveydenhuollon asiakasmaksujen yleisiä periaatteita ja

perehdytään aiheeseen oikeuskäytännön avulla.

Päähuomio koulutuksessa on asiakasmaksulain uudistuksessa, joka tulee voimaan

1.7.2021. Uudistettu laki laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa

maksuja. Se sisältää säännökset palveluasumisen maksuista. Myös muutoksenhakua

koskevaa sääntelyä selkeytetään ja asiakkaan oikeusturvaa vahvistetaan.

 

 

Asiakasmaksulain uudistus

 

 


Päivämäärä

03 kesä 2021

Aika

13:00 - 15:00

Hinta

220,00€