Arkistoinnin perusteet

Koulutuksessa käsitellään arkistointiin liittyviä kysymyksiä perusteista lähtien. Koulutuksessa käydään läpi myös asiakirjojen merkitystä koko tiedonhallinnan kysymyksissä.
Miten arkistotoimi toimii ja mitä uutta arkisto asioissa on meneillään. Arkistointiin ja tietojen säilymiseen kysymykset ovat julkisella sektorilla tärkeitä koko toiminnan näkökulmasta.
Koulutuksessa pohditaan arkistoinnin keskeisiä tehtäviä ja hyviä käytäntöjä.
Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva asiakirjahallinnan perusasioista mm.asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta.
Miten arkistotoimi sijoittuu osaksi toimintaa esim. tietohallintoa.
Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä sekä
keskustellaan tiedonhallinnan ja -ohjauksen merkitystä.
Miten pitkään ja pysyvästi
säilytettävien asiakirjojen kanssa menetellään?

Arkistoinnin perusteet 18.6


Päivämäärä

18 kesä 2021

Aika

08:00 - 15:00

Hinta

240,00€

Kouluttaja

Jarkko Koivuniemi